SDG 8 - De sector

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

De chemische industrie staat aan de basis van de verduurzaming van de maatschappij en draagt door vernieuwing en groei volop bij aan economische groei. Dit kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. De sector biedt deze mensen banen waarin ze zich ontwikkelen en zelf bijdragen aan een duurzame en welvarende toekomst.

De uitdaging

De chemische industrie maakt een breed scala aan producten die een grote bijdrage leveren aan welzijn en kwaliteit-van-leven. 96% van alle producten die we dagelijks gebruiken bevat chemie. Daarmee is de chemie de ‘industry of industries’. Het inbedden van de sociale toegevoegde waarde (menselijk kapitaal) in de circulaire economie zal van belang zijn voor alle bedrijven. Een duurzame chemie die past binnen de planetaire grenzen, een lijst van negen grenzen waarbinnen de planeet moet blijven om duurzaam gebruik te kunnen maken van de planeet, en die kan zorgen voor een voortdurende en duurzame welvaart.

  • Een duurzame chemiesector moet bijdragen aan een duurzame welvarende wereld.

De zoektocht naar goed opgeleide werknemers voor de chemische industrie kent vele uitdagingen. Dit is geen nieuw probleem, maar het probleem wordt wel steeds urgenter. Veel bedrijven hebben te maken met een grote groep oudere werknemers die binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. De concurrentie op de arbeidsmarkt is groot en de sector chemie heeft te maken met een negatief imago.

  • De chemische sector moet concurreren voor technisch talent op een krappe arbeidsmarkt.

De chemische industrie is een pijler van de economie en een bron van groei. De industrie levert 45.000 directe (goedbetaalde) banen, er zijn ruim 390 bedrijven in de sector. Indirect zijn 300.000 tot 500.000 mensen aan het werk gerelateerd aan de chemische industrie. 

Ambitie en strategie

Om te komen tot een duurzame chemiesector, is het ook van belang dat de sector economisch gezond blijft met voldoende concurrentiekracht. Via het streefbeeld voor 2030 is de volgende ambitie uitgesproken:

  • De chemische industrie als een pijler van de Nederlandse economie en bron van groei

Als ambitie zijn de volgende doelen opgenomen:

  • De sector wil dat meer vrouwen werkzaam zijn in de chemie
  • De sector wil zichtbaar aanwezig zijn bij jongeren
  • De instroom tot de sector moet worden vergroot

De reputatie van de chemische industrie moet beter om nieuw talent aan te trekken, met de uitdaging binnen klimaat en de circulaire economie liggen er grote interessante uitdagingen voor de sector. De sector zal dit moeten promoten om de interesse van jongeren te vangen. Samen met de overheid en diverse onderwijs- en onderzoekscentra werkt de industrie binnen de Topsector ChemistryNL aan innovatieve oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. Om te zorgen dat meer jongeren willen werken in de chemie en om mensen te behouden voor de sector zijn er diverse acties en programma’s:

  • Campagne voor gastlessen op middelbare scholen ‘Wij zijn Chemie’.
  • Campagne om meer meisjes te interesseren voor de chemie en vrouwen werkzaam in de chemie met elkaar in contact te brengen via ‘Women in Chemistry’.
  • Stichting C3 promoot chemie op basis- en voortgezet onderwijs  en zorgt voor beroepenvoorlichting.

 

Bij deze ambities voor de sector worden momenteel de volgende indicatoren gevolgd:

Economische ontwikkeling

Mens en ontwikkeling

 

 

Voorbeelden

https://assets.vnci.nl/p/32768/SABIC_donatie%20onderwijs%20360-275.jpg SABIC in Bergen op Zoom doneert een afgeschreven extruder uit haar laboratorium aan mbo-instelling Curio. Met de extruder kunnen studenten plastic folies maken en onderzoeken. Curio (het voormalige ROC West-Brabant) leidt studenten op voor allerlei technische beroepen, waaronder procesoperators en laboranten.
https://assets.vnci.nl/p/32768/Chemelot_1600.jpg Chemelot heeft de komende 10 jaar duizend nieuwe operators nodig door een vergrijzend personeelsbestand. Daarom zijn acht bedrijven op het industrieterrein eind juni gezamenlijk een wervingscampagne gestart. Zij-instromers vormen een belangrijke doelgroep.
https://assets.vnci.nl/p/32768/Podcast_Vicky_intekst.png VNCI | Woman in Chemistry In de podcastserie van de Koninklijke VNCI presenteren we interessante onderwerpen die de chemische industrie raken. Dit is één onderdeel van de campagne Woman in Chemistry waar de VNCI aandacht vraagt voor de vrouwen in de chemie. Hiermee wordt de ambitie gevolgd om meer vrouwen aan te trekken tot de chemische sector.