Energie & Klimaat

De transitie naar een CO2-arme industrie is voor de chemische industrie de topprioriteit van nu. Het is cruciaal voor een duurzame toekomst en daarnaast is efficiënter omgaan met energie en grondstoffen voor de chemische industrie ook belangrijk voor het beheersen van kosten. Energie is voor de chemie een zeer belangrijke kostenpost.

Bij de vormgeving en uitvoering van het klimaat- en energiebeleid is het van belang dat we ons er van bewust zijn dat de chemische industrie met slimme materialen auto’s lichter kan maken, verf slimmer en kunstmest effectiever. Maar hiervoor zullen we veel energie nodig blijven hebben en in veel gevallen fossiele grondstoffen. Waarbij er wel door middel van bijvoorbeeld energie-efficiëntie, elektrificatie en circulaire economie volop mogelijkheden en kansen zijn in de komende decennia om grote stappen voorwaarts te zetten richting een competitieve economie en een duurzame samenleving.