Routekaart 2050

Routekaart 2030

De Nederlandse chemische industrie kan en wil met de overheid daadkrachtig bijdragen aan de transitie naar een duurzame CO2-arme samenleving, noodzakelijk voor een schone en welvarende toekomst van ons land. Tot 2030 wil de chemische industrie tot 40% broeikasgasreductie realiseren, gerekend vanaf 2005. De Routekaart 2030 laat zes concrete oplossingsrichtingen zien die samen goed zijn voor de beoogde reductie.

Belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van deze ambitie:

  • de mogelijkheid tot het doen van nieuwe investeringen door economische groei
  • een gunstig investeringsklimaat en een gelijk speelveld (Nederland binnen Europa en Europa binnen de wereld).
  • Stimuleren van innovatie
  • Terugbrengen van de kosten van technologische opties
  • Politieke randvoorwaarden voor bijvoorbeeld CCS (CO2-afvang en -opslag) 

 

Routekaart 2050

Tijdens de Parijse klimaattop is afgesproken om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden, waarbij het streven 1,5 graden is. De VNCI vertaalt dit naar het verminderen van uitstoot van broeikasgassen van de chemische industrie met 80-95 procent in 2050 ten opzichte van 1990. Hoe, dat laat de Routekaart Chemie 2050 zien. De VNCI presenteerde het rapport 'Chemistry for Climate - Acting on the need for speed' in 2018. In samenwerking met adviesbureaus Ecofys en Berenschot. 

Om als chemische industrie succesvol bij te dragen aan de enorme uitdaging om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80-95 procent terug te brengen, zijn nu investeringen nodig. De sector kan zich daarbij niet alleen richten op de korte termijn maar moet ook nu al volop inzetten op de doorontwikkeling van de technologieën die nodig zijn voor 2050 maar nu nog niet rendabel zijn. Een internationaal competitief speelveld en samenwerking met de overheid zijn hierin cruciaal. Dit is de belangrijkste conclusie uit de routekaart.