Biogrondstoffen en Energieverbruik

Bron: Responsible Care

Op weg naar groene grondstoffen

Indicator: Aantal bedrijven dat gebruik maakt van biobased grondstoffen

De VNCI vraagt haar leden jaarlijks of zij gebruik maken van biobased grondstoffen. Want één van de alternatieven voor fossiele grondstoffen is de inzet van biomassa als grondstof.

Uit de rondvraag die is gedaan via het Responsible Care-programma ontstaat het beeld dat er steeds meer partijen zijn die gebruik maken van biobased grondstoffen. In 2015 was het aantal leden dat biobased grondstoffen gebruikt nog iets onder de 30%, maar in 2019 is dit al boven de 40%. De ambitie is dat deze trend zich doorzet zodat de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen minder worden. Een volgende stap is ook om de indicator uit te breiden door ook de hoeveelheden biobased grondstoffen te rapporteren.

 

Bron: RVO

Energie blijft van groot belang voor de chemie

Indicator: Energieverbruik en efficiëntiemaatregelen

De chemie is een energie-intensieve industrie. Onze leden zetten zich dan ook in om daar waar mogelijk energie te besparen. Ze doen dat via de MJA en MEE convenanten. Daarin worden o.a. de eigen energiebesparingen gemeten (PE: proces-efficiency) als gevolg van nieuwe efficiëntere technieken. Maar er wordt ook gekeken naar effecten van maatregelen op energiebesparingen in de productieketen (KE: ketenefficiency). Tot op heden heeft de chemische sector steeds de afgesproken doelen uit de MJA en MEE convenanten gerealiseerd.

Het energieverbruik van de chemische sector is door de jaren heen vrij stabiel gebleven. Er is jaarlijks een kleine fluctuatie, maar hieruit is geen trend te halen. Wel is er een besparing te zien in de keten, waar nu jaarlijks rond de 7% zuiniger wordt geproduceerd. In de productieprocessen is er ook een efficiëntieverbetering te zien, deze ligt momenteel net iets onder de 1%.