Economische ontwikkeling

Bron: Worldbank

Al decennia lang een sector met een grote toegevoegde waarde

Indicator: Toegevoegde waarde Nederlandse chemische sector

Met de ambitie dat de chemie van blijvende toegevoegde waarde is voor de Nederlandse maatschappij moet ook worden gekeken hoe dat historisch is ontwikkeld. De chemie heeft een lange geschiedenis in Nederland en wil nog lang een gezonde en waardevolle sector blijven. Een belangrijke indicator is wat de toegevoegde waarde van de sector is voor Nederland.

Al sinds 1963 levert de chemische sector een positieve waarde aan de Nederlandse economie. En sindsdien is dat alleen maar toegenomen. Met een stabiele stijging van de toegevoegde waarde van de chemische sector wordt aangegeven dat de Nederlandse economie kan profiteren van de chemische sector.

De sector chemie is de op één na meest waardevolle economische sector in NL

Indicator: Toegevoegde waarde per sector in Nederland

De chemische sector is niet de enige sector met een bijdrage aan de Nederlandse economie. Daarom is het goed om te bekijken waar de chemische sector staat in verhouding met andere sectoren in Nederland. Elke sector voegt op een andere manier waarde toe, en ook zijn de meeste sectoren op één of andere verbonden aan verschillende sectoren. Toch geeft dit een indicatie waar de waarde vandaan komt. In deze indicator worden de sectoren Chemie, levensmiddelen, textiel, papier, petroleum en metalen.

Het blijkt dat chemie veel waarde toevoegt aan de Nederlandse economie, in 2018 rond de 11 miljard. En deze waarde stijgt nog steeds.

Bron: Eurostat

Groeiend ondernemerschap in de chemie

Indicator: Aantal bedrijven in de chemie

Een sector bestaat niet uit één grote gemeenschap. De sector bestaat uit vele bedrijven, van multinationals tot aan eenmanszaken. Een groeiend aantal bedrijven kan een teken zijn van een gezonde dynamische industrie met groeipotentieel.

Sinds 2005 is er een continue stijging geweest in het aantal bedrijven in de chemie. Dit geeft aan dat het een groeiende sector is met veel ondernemerschap.

 

Bron: CBS

Omzet

Indicator: Netto omzet Nederlandse chemische Industrie

Voor elk bedrijf is de daadwerkelijke omzet van belang. Zo ook voor de chemische sector. Bij deze indicator gaan we na wat de gehele netto omzet is van de Nederlandse chemische industrie van 2010 tot 2019.

De netto omzet in de chemische industrie is in 2019 gedaald. In 2019 bedroeg de netto omzet € 57 miljard, een daling van ongeveer 8% ten opzichte van 2018. Deze daling werd veroorzaakt door dalende verkoopprijzen en dalende productie.

Bron : CBS

Stabiele handelsbalans in een groeiende markt

Indicator: Handelsbalans Nederlandse chemische industrie

De chemische sector is een sterk internationaal georiënteerde industrie. We importeren veel van onze grondstoffen en exporteren veel van onze producten. Deze indicator laat dat zien.

80% van de in Nederland vervaardigde chemische producten wordt geëxporteerd. Hiervan gaat weer 80% naar landen binnen Europa. De export is in 2019 met 1% gestegen tot een bedrag van € 88 miljard. Dit jaar steeg opnieuw de export naar Afrika (+19%) en de Verenigde Staten (+18%). De export naar Duitsland daalde met 6%. De export van chemische producten bedraagt 17% van de totale goederenexport en ruim 18% van de in Nederland geproduceerde geëxporteerde goederen. De import steeg in 2018 met bijna 8% naar € 59 miljard. De chemische industrie leverde in 2019 een positieve bijdrage aan de handelsbalans van € 29 miljard, dit is ruim 50% van het goederentotaal.

Bron: Harvard

De Nederlandse chemische industrie speelt een rol in de wereld

Indicator: Aandeel Nederlandse chemische industrie in de wereldeconomie

Deze indicator geeft het relatieve aandeel van de Nederlandse chemische export ten opzichte van de totale wereldhandel. Dit laat duidelijk de belangrijke positie zien van de Nederlandse chemie wereldwijd.

Nederland is één van de grootste voedselproducerende laden ter wereld. Minder bekend is dat de Nederlandse chemische industrie ook een belangrijke rol speelt in de wereldeconomie. Met een marktaandeel van rond de 4,5% draagt Nederland substantieel bij aan een globale economie en globale welvaart.