Innovatie

 

 

Bron: Cefic

De chemie blijft de grootste bijdrager aan patenten

Indicator: Patenten per sector in Nederland

De chemische sector biedt naast de mogelijkheden van chemisch recyclen of toepassing van waterstof ook op een breder gebied oplossingen Met de focus op duurzamere ontwerpen kunnen nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan het duurzaam toepassen van chemische oplossingen. Het aantal patenten is een indicatie van hoeveel ontwikkeling er binnen de sector plaatsvindt.

Al sinds 2010 is de chemische sector de sector binnen Nederland met de meeste patenten per jaar. Deze trend zet door tot 2019. Dit geeft aan dat er continue wordt gewerkt aan nieuwe toepassingen van de chemie en van moleculen. Breder gezien geeft dit de innovatieve kracht van de sector aan. Niet elk patent is een game changer, maar elk patent biedt wel een kans daartoe.

 


 

Bron: Eurostat

De chemische sector blijft investeren

Indicator: Investeringen in de Nederlandse chemische sector

Naast daadwerkelijke innovaties is het belangrijk om concrete investeringen te meten. Bij de energietransitie gaan veel grote investeringen nog komen, zoals bijvoorbeeld de elektrische kraker [link]. Investeringen waar nu de eerste pilots voor worden opgezet. Deze investeringen vinden plaats op verschillende fronten. Bedrijven maken investeringen in land, bestaande gebouwen, bouwen van gebouwen en machines en apparatuur.

Tussen 2010 en 2014 is een grote schommeling te zien in investeringen, maar blijft het vrij stabiel. Sinds 2014 is er een stijgende trend. De investeringen vinden voornamelijk plaats in de apparatuur. Met de energietransitie is het de verwachting dat deze stijgende lijn doorzet. Alleen komt daar wel de onzekerheid van de gevolgen van corona bij kijken.

 

Innovatie in alle hoeken

Indicator: Voorbeelden innovatie

Beschrijving: Naast de kwantitatieve indicatoren is innovatie vooral af te lezen uit de grote verscheidenheid aan initiatieven in de chemische industrie in Nederland. Onderstaand een aantal recente voorbeelden:

E-fuels: een cruciaal onderdeel in de verduurzaming van de transportsector

Synthetische brandstoffen geproduceerd met elektriciteit (e-fuels) kunnen een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot van wegtransport, luchtvaart en scheepvaart. TNO deed samen met VoltaChem en SmartPort onderzoek naar de meest kansrijke e-fuels voor langeafstandstransport. Maar grootschalige toepassing is nog ver weg.

Corbion en Total investeren 200 miljoen euro in bioplasticfabriek in Frankrijk

Biotechconcern Corbion en olie- en gasmaatschappij Total gaan samen een bioplasticfabriek bouwen in Frankrijk. De twee bedrijven investeren 200 miljoen euro in de fabriek, die in 2024 in bedrijf worden genomen. De fabriek krijgt een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar.

Voor het eerst bioasfalt op openbare weg

De weg in het havengebied van Vlissingen is gemaakt van bioasfalt. Dit asfalt bevat een restproduct uit de papierindustrie en is daarmee een stuk minder vervuilend dan gewoon asfalt, dat fossiele stoffen bevat. Het is de eerste grootschalige toepassing van het bioasfalt, dat universiteiten samen met bedrijven de afgelopen jaren ontwikkelden en testten.

Proeffabriek voor productie van bioplastic van start

Diverse bedrijven hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de bouw van een proeffabriek in Dordrecht voor de productie van PHBV, een afbreekbaar en duurzaam bioplastic. PHBV wordt gemaakt uit organische afvalstromen zoals voedselresten, industrieel afvalwater en zuiveringsslib. Eind 2021 moet de fabriek operationeel zijn.

Groot waterstofproject voor kunstmestproducent

Yara, een kunstmestproducent met een fabriek in Sluiskil, wil samen met energiebedrijf Ørsted een grote waterstoffabriek bouwen. Deze maakt met groene stroom, afkomstig van wind op zee, waterstof. Yara gebruikt de waterstof vervolgens om duurzamere kunstmest te maken. De fabriek moet uiterlijk in 2025 af zijn, mits er genoeg subsidie beschikbaar is.

Van bioplastics tot algenconsumptie en duurzame chips voor het 5G netwerk: biotech is overal

Met een hernieuwde focus wil biotechnologiebedrijf Corbion groeien, innoveren en bijdragen aan het oplossen van wereldwijde vraagstukken rondom duurzaamheid en voedselvoorziening. De coronacrisis verandert hier niets aan. CEO Olivier Rigaud ziet juist een grotere noodzaak voor duurzaamheid en pleit voor een duurzaam herstel na de crisis. “De klimaatcrisis is nog steeds urgent, ook als de huidige crisis over is.”

DSM innoveert: de natuur als gereedschapskist voor een gezonde en duurzame wereld

Multinational DSM verduurzaamt zijn processen om de transitie naar een circulaire en biobased economie te versnellen. Cees Haringa is één van de wetenschappers bij het bedrijf die zich hier dagelijks mee bezighoudt. “De natuur biedt een fantastische gereedschapskist aan micro-organismen die van cruciaal belang zijn om 's werelds grootste problemen aan te pakken, zoals klimaatverandering, grondstoffen schaarste en gezonde voeding voor een snel groeiende wereldbevolking.”

Waterstof uit Groningen krijgt lokale toepassing in industrie

Certificatiebureau DNV GL start samen met verschillende industriebedrijven een consortium om waterstof te gebruiken in de industrie. Het bedrijf Nedmag uit Veendam krijgt eind dit jaar duurzaam geproduceerde waterstof om magnesiumzout te maken. DNV GL verwacht binnenkort meer proeven met waterstof als brandstof te starten.