Mens en ontwikkeling

Bron: CBS

Een goede werkgever met een groeiend aantal vrouwen in dienst.

Indicator: Werkenden in de chemische sector.

Naast dat de chemische sector een economische bijdrage levert via de producten, is het ook een werkgever. Het aantal werkenden in de sector wordt bijgehouden door CBS. Daarnaast wordt bijgehouden wat de man/vrouw verdeling is. Het bieden van gezond, veilig en eerlijk werk is een belangrijke factor voor de chemische sector.

In 2019 werkten er ongeveer 46.000 mensen in de Nederlandse chemische industrie. Ongeveer een derde heeft een hbo- of hogere opleiding. Ruim twee derde heeft een mbo-opleiding. Vanaf 2008 is er een lichte daling is, maar sinds 2013 is het aantal werkenden in de chemische sector stabiel. Daarbij is in de traditioneel door mannen overheerste sector een stijging te zien van het aandeel vrouwen.

 

Bron: onderwijsdashboard/DUO

De instroom van studenten in de chemie groeit gestaag

Indicator: Instroom studenten in de chemie

Chemie is een sector waar vaak specialistische kennis noodzakelijk is. Daarvoor is het van belang dat de toestroom van nieuw talent bij wordt gehouden. Dit talent zal nodig zijn om de processen te runnen, onderhoud te plegen maar ook met de nieuwe ontwikkelingen te komen die de komende jaren nodig zullen zijn. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het onderwijsdashboard. De gegevens zijn afkomstig van DUO.

Recentelijk is te zien dat het aantal studenten dat instroomt in de chemie gestaag toeneemt op alle fronten. Alleen op het gebied van MBO chemie is er sinds 2009 een daling waar te nemen. Deze daling is ingezet na een sterke stijging in 2008. Aangezien er veel MBO talent nodig is binnen de chemische sector is hiervoor ook de ambitie om meer te concentreren op het aantrekken van mensen voor MBO chemie.