Veiligheid en Gezondheid

Bron: VNCI Responsible Care

Veiligheid op vele fronten

Indicator: Bedrijven met genomen veiligheidsmaatregelen

Veiligheid is een breed onderwerp dat ook breed wordt aangepakt door de chemische industrie. Dit wordt bijgehouden via het Responsible Care-programma. De navraag die bij lidbedrijven wordt gedaan is gericht op de veiligheidsmaatregelen op het gebied van procedures, van HSE-inspecties en leveranciersbeoordelingssystemen, assessments van het veiligheidsbeheersysteem, veiligheidscultuurmetingen, audits bij leveranciers en versterking van ICT.

Uit het Responsible Care programma blijkt dat veiligheid hoog op de agenda staat. Zo heeft meer dan 90% van de leden een procedure voor HSE-inspecties door de hoogst operationeel leidinggevende. Daarnaast is op alle veiligheidsmaatregelen meer dan 50% van de bedrijven bezig met deze maatregelen.
 

Bron: VNCI Responsible Care

Het aantal incidenten binnen de sector is onder controle

Indicator: Aantal incidenten binnen de chemische sector

Beschrijving: Een overzicht van het totaal aantal incidenten in de industrie is in de volgende grafiek weergegeven. De indicatoren in deze grafiek zijn PSE (Process Safety Events), MTC (Medical Treatment Cases), RWC (Restricted Work Cases) en LTI (Lost Time Incidents) en het aantal dodelijke ongevallen. Met het oog op continue verbetering wordt er steeds gekeken naar de mogelijkheden om deze incidenten te reduceren. In dit kader is VNCI met een groot aantal leden actief betrokken bij de oprichting van de Safety Delta Nederland.

Analyse: Wat in de grafiek wegvalt is dat er in 2019 helaas één dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden. Veiligheid is nooit af en dergelijke ongevallen mogen niet gebeuren. Het is zaak om dit naast de andere incidenten te voorkomen. Wat opvalt is dat het over de verschillende jaren stabiel is wat betreft de incidenten, er zijn voor 2019 geen significante verschillen waar te nemen ten opzichte van andere jaren.

Bron: VNCI Responsible Care

Er is vermindering te zien in het aantal verloren uren door incidenten

Indicator: Lost Time Incidents

Veilig en gezond werken staat centraal in de chemische industrie. Naast dat incidenten moeten worden voorkomen, zorgen incidenten ook voor minder uren die kunnen worden ingezet. Met de ambitie van gezonde werkplekken en een veilige werkomgeving op langere termijn is het zaak dat dit wordt bijgehouden. Dit wordt gedaan via de jaarlijkse uitvraag via het Responsible Care-programma

De indicator geeft weer dat het aantal incidenten ongeveer gelijk blijft in 2017, 2018 en 2019. Het cijfer stagneert rond de 1, gekeken naar eigen medewerkers en aannemers, dit is een laag niveau in vergelijking met de statistieken in de wereld. Het is de ambitie van de Safety Delta Nederland om dit relatief lage (maar stabiliserende) resultaat nog verder naar beneden te krijgen.