Maatschappelijke dialoog

In 2018 heeft de VNCI een stakeholderdialoog georganiseerd om een duidelijk beeld te krijgen van de maatschappelijke bijdrage van de chemische industrie. In deze dialoog zijn een drietal duurzame actielijnen gedefinieerd en gekoppeld aan de belangrijkste SDGs waar de chemie zich primair over zou moeten uitspreken.

  • Low Carbon Economy: refereert aan de mogelijkheid voor de chemische sector om bij te dragen aan de duurzame economie van de toekomst.
  • Minimale impact op mens en milieu: refereert aan het beperken van gezondheidsrisico’s, maximale veiligheid, en het beperken van emissies naar water en lucht.
  • Bijdrage aan welzijn en welvaart: refereert aan het verhogen van welvaart via onze producten en het bieden van innovatieve oplossingen voor de economie.

Via deze actielijnen zijn ook de zes SDGs die voor de chemische industrie van belang zijn gekozen. Deze zijn uitvoerig in dit verslag besproken en op deze manier zet de VNCI nog een stap om de bijdrage van de chemische industrie aan de lokale en globale maatschappij duidelijk te maken.

Maatschappelijke Advies Raad

Op 10 december 2020 is de Maatschappelijke Advies Raad van start gegaan. Deze raad geeft advies over actuele, voor de toekomst relevante, vraagstukken.

De Maatschappelijke Advies Raad is voor de VNCI een klankbord om scherp, kritisch en creatief de kernthema's uit de VNCI strategie, Transitie als Kans2, te bespreken. Maar ook om andere onderwerpen te agenderen waarmee de VNCI haar focus op een duurzame chemie verder kan aanscherpen.

Aukje Hassoldt

Decaan van de faculteit Techniek, Bestuur & Management (TBM) TU Delft

Hans Stegeman

Chief Investment Strategist bij Triodos Investment Management

Tomas Wyns

Project Researcher Environment & Sustainable Development, Universiteit van Brussel

Tes Apeldoorn

Project Manager bij Energy Transition Studies TNO; voormalig VNCI beursstudent

Ruben van Zwieten

Predikant en ondernemer

Werner Schouten

Student Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit Rotterdam; Voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging

Ira von Harras

Directeur Zeeuwse Milieu Federatie; Vicevoorziter van de landelijke Natuur en Milieufederaties

 

Het doel is niet dat de adviesraad met een door alle deelnemers gedragen advies komt, maar dat zij de VNCI een spiegel voorhoudt van wat er leeft in de maatschappij, hiermee beïnvloedt de MAR de koers van VNCI. In de trend van deze tijd is het eerste overleg gestart met een online bijeenkomst.