Sustainable Development Goals

 

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.  

De 17 strategische doelen bieden een kapstok om de duurzame bijdrage van landen, sectoren, en organisaties inzichtelijk te maken.

In 2018 heeft de VNCI een stakeholderdialoog gehouden, waarin we onder andere hebben onderzocht op welke SDGs de (Nederlandse) chemische industrie de meest relevante bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling.

Hiervan is er uit het stakeholderdialoog gekomen dat de chemische sector zich het beste kan concentreren op 6 specifieke SDGs om de meeste impact te maken. Dit zijn de volgende:

 

Communications materials – United Nations Sustainable Development

SDG 12: Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Relevantie voor de chemische sector: Deze SDG vormt de basis voor de circulaire economie waar de chemie een enorme bijdrage aan kan leveren. Onze huidige economie is nog grotendeels lineair. Producten worden gemaakt, gebruikt en weggegooid. Veel waardevolle materialen worden in afvalverbranders omgezet in energie. De chemische sector ziet deze producten liever terugkomen als grondstof voor nieuwe materialen, om zo de kringlopen te sluiten. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 12 zie de publicatie uit de juni 2020 uitgave van Chemie Magazine

Goal 7 | Department of Economic and Social Affairs

SDG 7: Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

Relevantie voor de chemische sector: De chemie levert geen energie, maar draagt wel bij aan de energietransitie. Dit doet de chemie door over te gaan naar een CO2-arme industrie. De chemie vermindert het aandeel fossiele grondstoffen, en zal dit vervangen door biobased grondstoffen en waterstof. Daarnaast wordt er een grote stap gemaakt om het proces te elektrificeren. Daarvoor is beschikbaarheid van duurzame energie tegen competitieve prijzen nodig. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 7 zie de publicatie uit de september 2020 uitgave van Chemie Magazine

Verantwoord ondernemen

SDG 13: Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Relevantie voor de chemische sector: Klimaatverandering treft elk land op elk continent. Weerpatronen veranderen, de zeespiegel stijgt en weersomstandigheden worden extremer. Het verandert gedrag van consumenten, heeft impact op de markt, heeft invloed op toeleveringsketens van de industrie. Het voorkomen van klimaatverandering heeft een hoge prioriteit binnen de chemische industrie. Dit wordt gedaan door over te gaan naar een CO2-arme industrie. Hiermee kan de klimaatimpact worden verminderd. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 13 zie de publicatie uit de november 2020 uitgave van Chemie Magazine

Goal 3 | Department of Economic and Social Affairs

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Relevantie voor de chemische sector: De chemische industrie werkt al decennia aan een goede gezondheid en welvaart. De producten die door de chemische industrie worden gemaakt dragen veelal bij aan de welvaart en zijn in sommige gevallen levensreddend. Daarnaast zorgt de chemische industrie ervoor dat de productie veilig, gezond en met aandacht voor het milieu gebeurt. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 3 zie de publicatie uit de mei 2020 uitgave van Chemie Magazine

SDG 9: Industry, Innovation and Infrastructure - KIT Royal ...

SDG 9: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

Relevantie voor de chemische sector: Met SDG 9 wordt het belang van innovatie, industrie en infrastructuur aangegeven. Voor de chemische industrie zijn innovatie en infrastructuur sterk verbonden. Met innovaties op het gebied van bijvoorbeeld waterstof is het van belang dat de juiste infrastructuur beschikbaar is. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 9 zie de publicatie uit de oktober 2020 uitgave van Chemie Magazine

SDG 8: Decent Work and Economic Growth - KIT Royal Tropical Institute

SDG 8: Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Relevantie voor de chemische sector: De chemische industrie staat aan de basis van de verduurzaming van de maatschappij en draagt door vernieuwing en groei volop bij aan economische groei. Dit kan niet zonder goed opgeleide vakmensen. De sector biedt deze mensen banen waarin ze zich ontwikkelen en zelf bijdragen aan een duurzame en welvarende toekomst. Voor een overzicht van de volledige bijdrage van de chemische industrie aan SDG 8 zie de publicatie uit de juli/augustus 2020 uitgave van Chemie Magazine