RC Prijs

De VNCI reikt de Responsible Care-prijs uit aan het meest inspirerende en aansprekende project uit de Nederlandse chemische industrie. Het winnende project moet zorgen voor een substantiële verbetering van prestaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, duurzaamheid en ketenbeheer. Met deze prijs wil de VNCI haar leden stimuleren en inspireren nog actiever te zijn op het gebied van RC. Zowel initiatieven met een bescheiden resultaat als grote projecten maken kans op de onderscheiding. In 2017 waren Croda in Gouda en SABIC in Geleen genomineerd voor de Responsible Care-prijs.

 

Winnaar: Croda met Quarterback

Croda is als winnaar aangewezen met het project ‘Quarterback’. Het Goudse chemiebedrijf heeft maximaal nagedacht over hoe de reststromen – in dit geval glycerine – efficiënt te benutten. Croda heeft deze afvalstroom volledig opgeheven en ingezet als energiedrager voor de vergisting van biogas. Het project heeft geleid tot 14% waterbesparing voor het bedrijf als geheel en een 6,5% CO2-reductie. Bovendien vindt er circa 7700 ton minder glycerinetransport per jaar plaats. Positief is ook het belang dat het bedrijf hecht aan het erbij betrekken van de lokale omgeving: aan de bewoners is zorgvuldig uitgelegd wat er in het proces ging veranderen.

 

Modernisering Responsible Care prijs

De opzet van de Responsible Care prijs ondergaat een modernisering, met meer focus op de bijdrage aan de verduurzaming van de samenleving. In 2020 maakt de VNCI de vernieuwde opzet van de prijs bekend.